Santi Irawati, Dr., M.Si,

{tab=Informasi}
Santi Irawati, Dr., M.Si,
NIP 19650729 199103 2 002,
Sandi 3146,
Dra. Pendidikan Matematika, IKIP MALANG (1990),
M.Si Ilmu Matematika ITB Bandung (1994),
Email: santi.irawati.fmipa@um.ac.id
{tab=Publikasi Ilmiah}
{tab=Jurnal}
{tab=Prosiding}

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chat